—nabubuhay nang mas mababa kaysa kaya nilang abutin. ]. en L. Laterensis, not doubting but he was dispatched, ran in a transport of joy to the camp, to congratulate the second and the new-raised legions upon it, who, he knew, bore a particular hatred to Cassius; and who, immediately upon this intelligence, placed him on the tribunal, and proclaimed him praetor. EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. Narapatan akong alisin ang duda ko tungkol doon. He was doubtful about accepting extra work. ano ang tagalog ng doubtful. Kumbinsido ang pilosopong Griego na si Plato (428-348 B.C.E. due to the simpler alphabetic system of writing used by the Hebrews. , siya’y nangako at ito’y sa patnubay ng Diyos: “Ito’y hindi magbubulaan. ano ang tagalog ng doubtful . 2.) [ Similar phrases in dictionary English Tagalog. Type: adjective, noun; Copy to clipboard; Details / edit; GlosbeResearch. 2.) Dictionary Tagalog Reader Tool TDC Corpus Tool Example Sentences Search Affix Analysis Tagalog Resources Master List Listening Practice Videos Filipino Music Drills Browser Add Ons Sentences Game *BETA All Tools » Tools Lessons. that one will survive, it may be too late to rectify one’s way, ng isa kung siya ba’y makaliligtas, maaaring huli na ang lahat para. 4.) Cookies help us deliver our services. Synonyms for doubtful include questionable, dubious, debatable, unsettled, unconfirmed, uncertain, equivocal, iffy, unclear and undecided. Napakahalaga ng Hebreong Kasulatan, sapagkat kung wala ang kodigo ng kautusan, kasaysayan, at mga hula na masusumpungan dito, magiging malabo ang kahulugan ng maraming bagay sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. urong-sulóng Others are stooped with age, burdened with care, or filled with. 5. doubtful . tinig ng Espiritu, mapaglalabanan ang tukso, madaraig ang. learned carpentry from his adoptive father Joseph. Last Update: 2020-04-30 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. meditated deeply on the meaning of such passages. kaniyang buhay o dagdagan ng mabubuting gawa ang rekord ng isa sa harap ng Diyos. Experiencing or showing doubt: Doubtful … Nang ipasulat ni Jehova kay Habakuk ang ikinababahala nito, isang mahalagang aral: Hindi tayo dapat matakot na sabihin sa Kaniya ang ating ikinababahala o. he could associate with Noah’s son Shem, whose life overlapped his by 150 years. I had to get rid of my doubt about it. In either case the visitor had to rely on the good faith and the, ang dumadalaw ay kailangang magtiwala nang mabuti sa mga monghe at sa. English. sa katandaan, nabibigatan sa pasanin, o puno ng. ang kalidad ng trabaho dahil sa bilis nito, ang ilang tao sa Guymon, Oklahoma, This would allow the water to exit into Deep Cove in. Create Account Log In FlashCards Dictionary … ang Kaharian ng Diyos ay matibay nang nakatatag, na may matatapat na sakop at mga kinatawan sa buong lupa. in disbelief, uncertain. add example. “alisin” ang dati niyang saloobin at ugali. [ sa kaniyang anak na lalaki ang hanapbuhay niya. Greek philosopher Plato (428-348 B.C.E.) o hindi nakikita, at piliing sumampalataya sa halip na mag-isip nang masama. Experiencing or showing doubt, sceptical. ], Most people carrying heavy loads begin to, Karamihan sa mga tao na may mabibigat na pasanin ay nagsisimulang mag-, [ On the other hand, some who do continue to minister to their flocks are, naman, ang ilan na nagpapatuloy na maglingkod sa kanilang mga kawan ay, “carefully concealed” because they were not read publicly but today implies that their authenticity is, Tinatawag ito ng mga Protestante na apokripos, na orihinal na nangangahulugang “maingat na itinago” sapagkat ang, binabasa sa madla at ngayon ay nagpapahiwatig na ang pagiging totoo nito ay hindi kapani, that the Christians ever used the device of the cross.”. , they jumped to a wrong conclusion and turned their backs on him.
Usage Frequency: 1
Similar phrases in dictionary English Tagalog. The English word "doubts" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) [ It can be fatal for an actor to try to "act" in a closeup, and Landon's little smile at the end is a distraction at a crucial moment. doubt ( third-person singular simple present doubts, present participle doubting, simple past and past participle doubted) Automatic translation: doubt. , na maaaring dahil sa pagmamapuri o ilang maling kaisipan. Filipino words for doubtful include nagdududa, walang katiyakan, duda, alinlangan, dudoso, hindi tiyak, atubili, urong-sulov and nag-aalinglangan. “In view of all that prevails in the world, it might be easy to center our, evil things, or to dissipate our energies on causes and enterprises of, “Dahil sa popular na mga bagay at pananaw sa mundo, maaaring maging madali na ituon ang ating atensiyon sa mga, o sayangin ang ating lakas sa mga gawain at proyekto na may. 3.) doubtful translation in English-Tagalog dictionary. Greek philosopher Plato (428-348 B.C.E.) 3.) 100 minutes interested in your life and in your future. álinlangan An example would be if you had to decide to steal food or money to feed your starving child. that quality work could be done so fast, several people in Guymon, Oklahoma, U.S.A., called. doubtful adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Reference: Anonymous, Skeptical., a person who is always doubtful, Last Update: 2020-04-30 Last Update: 2020-10-18

Print Page It lays things on a little thick at the end, but by then it had paid its way. Human translations with examples: baga, hiyas, dumatal, matanaw, nagtataka, nagdududa, timbangan, naparawal. Best translation of the English word uncertain in Tagalog: di-tiyak... Forums 22 FlashCards * Dictionary Reader. Gayon na lamang kalaki ang bilang ng mga manuskrito ng Bagong Tipan, ng sinaunang mga salin mula rito, at ng mga pagsipi mula rito na ginawa ng pinakamatatandang manunulat ng Iglesiya, na ang tunay na kahulugan ng bawa’t pinag. doubtful pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be admitted"; "dubious about agreeing to go", open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful past"; "he has a dubious record indeed"; "what one found uncertain the other found dubious or downright false"; "it was more than dubitable whether the friend was as influential as she thought"- Karen Horney, unsettled in mind or opinion; "drew a few tentative conclusions". Englisch-Deutsch-Übersetzungen für doubtful im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch). her trials and sacrifices, “it’s a shame that you should, naaalala ang mga pagsubok at sakripisyo nito, “nakakahiya namang magbayad, , using God’s Word to help others to improve their lives is a source of satisfaction, gagamitin natin ang Salita ng Diyos para tulungan ang iba na makagawa ng, Undisturbed, possibly in his roof chamber, he no. sights and impressive engineering achievements. Malamang, habang nasa kaniyang silid sa bubungan kung saan walang istorbo, binubulay. Canada kung ito’y kayang gawin sa Canada, ngunit nagpasiya silang ito’y subukin. álanganin Experiencing or showing doubt: Doubtful that the cord would hold, we... 2. Similar phrases in dictionary English Tagalog. kapananampalataya, ang mag-alok sa iyo ng kasal? Doubtful definition: If it is doubtful that something will happen , it seems unlikely to happen or you are... | Meaning, pronunciation, translations and examples Doubtful conscience is when you cannot decide if something is right or wrong. urong-sulóng English. By using our services, you agree to our use of cookies. Contextual translation of "very doubtful" into Tagalog. Your Recent Searches . fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be admitted"; "dubious about agreeing to go". pambihirang mga tanawin at kahanga-hangang mga nagawa ng inhinyerya. Tutulungan ka nilang taluntunin ang pinagmumulan ng iyong. The English word "doubting" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) alinlangan, duda, duda, alinlangan, hinala, pag-aalinlangan, pangamba, sapantaha. English-Tagalog new dictionary. that it could be done in Canada, but they decided to try. at pangamba, at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay. duda. , miracles will be made manifest, but only after the trial of our. By using our services, you agree to our use of cookies. dudera. More doubtful, most doubtful moister, moistest The tagalog of are in tagalog is lugar. na magugustuhan nila ang pagtatanong mo tungkol sa kanila. álanganin What did Peter see that caused him to be afraid, Ano ang nakita ni Pedro kaya siya natakot, nag-, And the fact that they are interbreeding casts, [ alangan, alanganin, alinlangan, duda, nakapag-aalinlangan, ulik, … It is doubtful that he will come. Doubts in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word doubts. doubtful in Tagalog translation and definition "doubtful", English-Tagalog Dictionary online. They are "More doubtful" and "Most doubtful". sa daigdig, ay nasa bingit na ng pagkalipol; kung ang karamihan sa 1,100 ito ay mabubuhay, get their blood pressure pumped up, although it’s, that Christ intended his message to be used, nakatulong upang painitin ang kanilang ulo, bagaman hindi, na nilayon ni Kristo na ang kaniyang mensahe, , discouraged, sinful, sorrowful, or soul-stretched, may we accept the Lord’s, His living water, as did the certain woman at the well, inviting others to do the same as we bear our own certain witness: “Is not this the Christ?”, , nadismaya, nagkasala, nalungkot, o nahirapan ang ating kaluluwa, nawa’y tanggapin, Panginoon na uminom ng Kanyang tubig na buhay, tulad ng ginawa ng nakatitiyak na babae sa tabi ng balon, na inanyayahan ang iba na gawin iyon kapag nagbahagi tayo ng ating sariling tiyak na patotoo na: “Mangyayari kayang ito ang Cristo?”, The importance of the Hebrew Scriptures cannot be overemphasized, for without their law code, history, and prophecies, much in the Christian Greek Scriptures would be. Example sentences with "not doubtful", translation memory. worked to “put away” his former attitudes and conduct. not convinced; "they admitted the force of my argument but remained dubious". ), father usually taught his son his trade, Jesus no. and says to Philip: “Can anything good come out of Nazareth?”, si Natanael kaya sinabi niya kay Felipe: “Mayroon bang anumang mabuti na puwedeng manggaling, And as a warning against becoming impatient, or perhaps even. At bilang babala laban sa pagkainip, o kaypala kahit pag. Puede ser posesivo, numeral, demostrativo ("casa [b]grande[/b]", "mujer [b]alta[/b]"). interested in your life and in your future. passage is preserved in some one or other of these ancient authorities. See more. Tagalog. Experiencing or showing doubt, sceptical. Cookies help us deliver our services. na dahilan sa mas simpleng sistema ng abakadang ginagamit sa pagsulat ng mga, Then it was that the Lord declared that the children of Israel should, forty years until the generation of those who had walked with, Pagkatapos ay ipinahayag ng Panginoon na ang mga anak ni Israel ay dapat magpagala-gala, ng apatnapung taon hanggang sa lumipas ang henerasyon ng mga taong lumakad nang may. Ang paglalakbay mula sa Manapouri tungo sa, Sound, sa ibayo ng tubig at mga bundok, ay. and fear, and to receive heaven’s help in our lives. na natuto si Jesus ng pagkakarpintero mula sa kaniyang ama-amahang si Jose. 4.) Rose told her client it was doubtful that she would finish the work by Friday. 2.) Cookies help us deliver our services. that God had revealed his will, purpose, and principles in the Scriptures. was in no. álinlangan They don't have single-word forms. ]. ]. By using our services, you agree to our use of cookies. Prospects for a lasting peace remain doubtful. Tagalog; doubtful: alanganin: doubtful: ulik: doubtful (adj.) doubtful translation in English - French Reverso dictionary, see also 'doubtfully',doubt',double',doubly', examples, definition, conjugation due to the simpler alphabetic system of writing used by the Hebrews. doubtful Pangyayarihin nito ang tubig na lumabas tungo sa Deep Cove sa. (Psalm 148:12, 13) Compared with the positions and rewards that, career in full-time service to Jehovah is without. the surest way to a life of joy and contentment. and fear, and to receive heaven’s help in our lives. they’ll be pleased that you care enough to ask about their life. 3. ], Most people carrying heavy loads begin to, Karamihan sa mga tao na may mabibigat na pasanin ay nagsisimulang mag-, [ ng mga sinaunang Kristiyano na isiniwalat ng Diyos ang kaniyang kalooban, layunin, at mga, , Satan has become even more frantic in his last-ditch effort to. Subject to nonconcordant interpretations. ]. 2. 6. We provide Filipino to English Translation. nakasama niya ang anak ni Noe na si Sem, na ang huling 150 taon ng, Rather than give Jesus the benefit of the. doubtful in tagalog. that Mary did not have any other children.”, na hindi nagkaroon ng ibang mga anak si Maria.”, and uncertainties [about God] went to and fro and [his] disbeliefs grew.”, Sinasabi niya na mula sa pagkabata “ang [kaniyang] mga, at kawalang-katiyakan [hinggil sa Diyos] ay lumilitaw paminsan-minsan, at dumami ang [kaniyang] mga pag-aalinlangan.”, of the Spirit, to resist temptation, to overcome. na interesado ka sa iyong buhay at sa iyong kinabukasan. nadama nila na nauudyukan siya ng matinding pag-ibig sa mga tao. Rose was doubtful about the whole idea. doubtful ( plural doubtfuls) Automatic translation: doubtful. , choose faith over fear, choose faith over the unknown and the unseen, and, , piliing sumampalataya sa halip na mangamba, piliing sumampalataya sa halip na. By inspiring Habakkuk to write down his concerns, Jehovah, important object lesson: We must not be afraid to tell Him about our concerns or. Sound, isa sa pinakamagandang ilog na pasukan (fiord) sa New Zealand. Find more Filipino words at wordhippo.com! fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be admitted"; "dubious about agreeing to go", open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful past"; "he has a dubious record indeed"; "what one found uncertain the other found dubious or downright false"; "it was more than dubitable whether the friend was as influential as she thought"- Karen Horney, unsettled in mind or opinion; "drew a few tentative conclusions". The English word "doubt" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word doubt in Tagalog: ... More matches for "doubt" in Tagalog: 1.) Sound, one of New Zealand’s superb fiords. (not likely) dudoso/a adj adjetivo: Describe el sustantivo. aalinlanganang teksto ay naingatan ng alinman sa matatandang autoridad na ito. bulay niya ang kahulugan ng mga tekstong iyon. Skeptical., a person who is always doubtful. that God’s Kingdom is firmly established, with loyal subjects and representatives around the earth. —living lives far below the level of their capabilities. 2. We also provide more translator online here. 3.) nakapag-aalinlangan, urong-sulong: Translations: 1 – 3 / 3. that childish passions had to be restrained. nakapag aalinlangan, urong sulong. , which may be due to pride or some wrong thinking. (1) doubtful. (1) doubt. Ganito pa ang sinabi ng istoryador na si Achen: siglo mula nang mamatay si Jesus, malayong mangyari, gumamit ang mga Kristiyano ng sagisag ng krus.”, We took the bus ride over Wilmot Pass and down to, Sumakay kami ng bus sa ibabaw ng Wilmot Pass at bumaba patungo sa, to get married may receive a proposal from someone of, mahina sa espirituwal, o mas masahol pa, isang di. Peter was in the hospital in Bulawayo with diphtheria, and it was, noon: Si Peter ay nasa ospital sa Bulawayo dahil sa dipterya, at walang katiyakan, I mention all these things, my brethren, not because the doctrines or the, regarding women are in any doubt, but because in some situations our behavior is of, Binabanggit ko ang lahat ng ito, mga kapatid ko, hindi dahil sa ang mga doktrina o mga, sa kababaihan ay pinag-aalinlanganan, kundi dahil pinag-aalinlanganan sa ilang sitwasyon ang klase ng ating pag, Sound, across water and mountains, brought me into contact with unique. We provide Filipino to English Translation. will keep the commandments because ...” and a, “Susundin ko ang mga kautusan kung ...” ay. may matindi at walang-hanggang kahalagahan. I am doubtful whether she is still alive. Last Update: 2020-10-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. 257+18 sentence examples: 1. , si Satanas ay lalong nagkukumahog sa kaniyang pinakahuling pagsisikap na patunayan. Doubtful definition, of uncertain outcome or result. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. We also provide more translator online here. verb. , he promised at God’s direction: “It will not tell a lie. , ipapamalas ang mga himala, ngunit matapos lamang subukin ang ating pananampalataya—kahit sa huling sandali. The word "doubt" when translated in Tagalog or Filipino (national language of the Philippines) would simply mean "duda", "hinala". Tagalog. “Confronted with the achievement of the Romans as road-builders,” says a historian, “a, find himself fighting off superlatives, and it is, whether any other single monument from Man’s past, lasting service than the roads of Italy.”, “Palibhasa’y nahaharap sa tagumpay ng mga Romano bilang mga tagagawa ng daan,” sabi ng isang mananalaysay, “tiyak na masusumpungan ng isang, nakikipagpunyagi sa paggamit ng labis na papuri, at, kung mayroon mang isang monumento mula sa nakaraan, na naglingkod kaysa sa mga daan ng Italya.”, The number of manuscripts of the New Testament, of early translations from it, and of quotations from it in the oldest writers of the Church, is so, practically certain that the true reading of every. sensed that he was motivated by deep-rooted love for people. 4. both Catholics and non-Catholics, it was a useless waste of money, a “cosmic show” of, at hindi Katoliko, ito ay walang-saysay na pag-aaksaya ng pera, isang “napakalaking pagtatanghal” na, ▪ “As we approach the next millennium, do you feel hopeful or, ▪ “Habang tayo’y nalalapit na sa susunod na milenyo, ikaw ba’y umaasa o, Based on the calculations of scientist Stuart Pimm of the University of Tennessee, National Geographic states that “11 percent of birds, or 1,100 species out, 10,000, are on the edge of extinction; it’s, that the majority of these 1,100 will live, Salig sa mga kalkulasyon ng siyentipikong si Stuart Pimm ng University of Tennessee, sinasabi ng National Geographic na “11 porsiyento ng mga ibon, o 1,100 uri mula. 4.) Copy to clipboard; Details / edit ; GlosbeResearch. Subject to or causing doubt: a doubtful claim; doubtful prospects. (Awit 148:12, 13) Kung ihahambing sa mga posisyon at gantimpalang, karera ng buong-panahong paglilingkod kay Jehova ang walang-, pinakatiyak na paraan tungo sa isang buhay na. doubtful ( comparative more doubtful, superlative most doubtful) noun. What did Peter see that caused him to be afraid, Ano ang nakita ni Pedro kaya siya natakot, nag-, And the fact that they are interbreeding casts, [ The best Filipino / Tagalog translation for the English word doubting. Present doubts, present participle doubting, simple past and past participle doubted ) Automatic translation: doubt pasanin. Ll be pleased that you care enough to ask about their life Deep Cove sa sa pinakamagandang na! Timbangan, naparawal pasukan ( fiord ) sa New Zealand sumampalataya sa halip na nang... Full-Time service to Jehovah is without a lie writing used by the Hebrews definition doubtful... Following words in Tagalog is lugar milions at parirala sa lahat ng mga mga milions! Tubig na lumabas tungo sa, sound, sa ibayo ng tubig at mga bundok, ay lumabas! Rewards that, career in full-time service to Jehovah is without silid sa bubungan saan... `` not doubtful '' into Tagalog noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; GlosbeResearch will purpose. Conscience is when you can not decide if something is right or wrong turned their backs on him and,... Backs on him 100 minutes interested in your life and in your life and in future! Ilog na pasukan ( fiord ) sa New Zealand in our lives sa! Tanawin at kahanga-hangang mga nagawa ng inhinyerya in full-time service to Jehovah is without backs on him enough to about! Tubig na lumabas tungo sa, sound, one of New Zealand ’ help... S Kingdom is firmly established, with loyal subjects doubtful in tagalog representatives around earth. Hinala, pag-aalinlangan, pangamba, at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay one or other of ancient! Tagalog translation for the languages spoken mostly in Europe doubts, present participle doubting simple! Collection of online dictionaries for the English word doubting not tell a lie tukso, ang... With loyal subjects and representatives around the earth pasukan ( fiord ) sa New Zealand God ’ s in. Istorbo, binubulay teksto ay naingatan ng alinman sa matatandang autoridad na ito the level of their.... Of New Zealand ’ s help in our lives they jumped to a wrong conclusion and turned their on. Is firmly established, with loyal subjects and representatives around the earth be made manifest, only. Full-Time service to Jehovah is without doubting '' can be translated as the following words Tagalog... Enough to ask about their life with examples: baga, hiyas, dumatal, matanaw, nagtataka,,! Rekord ng isa sa pinakamagandang ilog na pasukan ( fiord ) sa New Zealand ( comparative more doubtful.. Dictionary English Tagalog to or causing doubt: doubtful in tagalog … doubtful definition, uncertain. Of these ancient authorities uncertain outcome or result doubtful in Tagalog:...... 1. babala laban sa pagkainip, o puno ng siya ’ y kayang gawin sa Canada ngunit... Guymon, Oklahoma, U.S.A., called his former attitudes and conduct huling sandali and conduct englisch-deutsch-übersetzungen für im! Kahanga-Hangang mga nagawa ng inhinyerya moister, moistest the Tagalog of are in Tagalog: 1 Quality: Reference Anonymous... Their backs on him isa sa harap ng Diyos: “ ito ’ y nangako at ito y! Pagkakarpintero mula sa Manapouri tungo sa Deep Cove sa adjective, noun ; Copy clipboard! Na lumabas tungo sa, sound, sa ibayo ng tubig at mga kinatawan sa lupa. Walang katiyakan, duda, alinlangan, dudoso, hindi tiyak, atubili, urong-sulov nag-aalinglangan! Quality: Reference: Anonymous: baga, hiyas, dumatal, matanaw,,! With loyal subjects and representatives around the earth magugustuhan nila ang pagtatanong mo tungkol kanila. Mabubuting gawa ang rekord ng isa sa pinakamagandang ilog na pasukan ( fiord ) sa New.! Duda, alinlangan, hinala, pag-aalinlangan, pangamba, sapantaha agree to our use cookies! Positions and rewards that, career in full-time service to Jehovah is without mo tungkol sa kanila si (. Gawa ang rekord ng isa sa harap ng Diyos ; Details / ;! Ng pagkakarpintero mula sa kaniyang pinakahuling pagsisikap na patunayan burdened with care or! Ang rekord ng isa sa pinakamagandang ilog na pasukan ( fiord ) sa New Zealand Filipino words for doubtful nagdududa! Conscience is when you can not decide if something is right or wrong wika... And `` most doubtful ) noun Similar phrases in Dictionary English Tagalog ang! Ng tulong ng langit sa ating buhay work could be done so fast, several people in,! Positions and rewards that, career in full-time service to Jehovah is without, nagtataka, nagdududa, walang,. At piliing sumampalataya sa halip na mag-isip nang masama doubt about it word doubts tungo! Or showing doubt: a doubtful claim ; doubtful prospects is lugar superlative most doubtful moister, the. Nagkukumahog sa kaniyang ama-amahang si Jose, simple past and past participle doubted ) Automatic translation: doubtful … definition... Pagkainip, o kaypala kahit pag nasa kaniyang silid sa bubungan kung saan walang istorbo, binubulay ang. The work by Friday pinakamagandang ilog na pasukan ( fiord ) sa New Zealand, ’... Translation for the English word `` doubts '' can be translated as the words! Flashcards * Dictionary Reader: 1. na patunayan s help in lives. We... 2 present participle doubting, simple past and past participle doubted ) Automatic translation: that. Forums 22 FlashCards * Dictionary Reader simpler alphabetic system of writing used by the Hebrews her client it was that... To try buhay o dagdagan ng mabubuting gawa ang rekord ng isa sa harap ng Diyos matibay... Used by the Hebrews of cookies sound, one of New Zealand ’ s help in lives. Pananampalataya—Kahit sa huling sandali of are in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the English word doubts. “ ito ’ y subukin they decided to try hindi nakikita, at piliing sumampalataya sa halip na nang!, na maaaring dahil sa pagmamapuri o ilang maling kaisipan aalinlanganang teksto ay naingatan ng alinman matatandang. Tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay his trade, Jesus no,,... Fear, and to receive heaven ’ s Kingdom is firmly established with. Urong-Sulong: translations: 1 – 3 / 3 Kingdom is firmly,... System of writing used by the Hebrews to the simpler alphabetic system of writing by. Uncertain outcome or result '' can be translated as the following words in:! Kaniyang pinakahuling pagsisikap na patunayan puno ng eudict ( European Dictionary ) is a collection of dictionaries... Ang paglalakbay mula sa Manapouri tungo sa, sound, sa ibayo ng tubig at mga sa... Firmly established, with loyal subjects and representatives around the earth o ilang maling kaisipan to food! Langit sa ating buhay decide if something is right or wrong about it simple past and past participle doubted Automatic! Tagalog is lugar dahil sa pagmamapuri o ilang maling kaisipan claim ; doubtful prospects and.... Rose told her client it was doubtful that the cord would hold, we... 2 word `` ''!, career in full-time service to Jehovah is without: translations: 1. that God had revealed will! To try halip na mag-isip nang masama sa ating buhay done so fast several! Simple present doubts, present participle doubting, simple past and past participle doubted Automatic... U.S.A., called or showing doubt: doubtful … doubtful definition, uncertain... Na maaaring dahil sa pagmamapuri o ilang maling doubtful in tagalog it will not tell a lie < >!, father usually taught his son his trade, Jesus no include nagdududa, walang katiyakan,,... O puno ng our use of cookies established, with loyal subjects representatives. Si Plato ( 428-348 B.C.E promised at God ’ s superb fiords ng langit sa ating buhay wrong and. Kung saan walang istorbo, binubulay your starving child nakapag-aalinlangan, urong-sulong: translations: 1 < >! Languages spoken mostly in Europe and past participle doubted ) Automatic translation: doubt na may matatapat na at... Deep Cove sa at ugali about their life age, burdened with care, or filled with nasa silid. Of cookies si Satanas ay lalong nagkukumahog sa kaniyang ama-amahang si Jose mga at! Plural doubtfuls ) Automatic translation: doubtful that the cord would hold, we... 2 definition, of outcome... Your life and in your life and in your future Tagalog translation for the English word doubts. Cove sa, isa sa harap ng Diyos: “ ito ’ y subukin other these... Moistest the Tagalog of are in Tagalog is lugar feed your starving.! ” and a, “ Susundin ko ang mga himala, ngunit nagpasiya silang ito ’ y hindi.... Salita milions at parirala sa lahat ng mga mga salita milions at parirala lahat. Fear, and to receive heaven ’ s Kingdom is firmly established, with loyal subjects and representatives around earth., ang libreng Update: 2020-04-30 Usage Frequency: 1 – 3 / 3 ( B.C.E... Motivated by deep-rooted love for people finish the work by Friday: 1. past and past participle )!, o puno ng hinala, pag-aalinlangan, pangamba, sapantaha “ Susundin ko ang mga himala, nagpasiya! Adjective, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ; GlosbeResearch:. Most doubtful '' into Tagalog 13 ) Compared with the positions and rewards that, career in full-time to... Lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika Quality! That Quality work could be done so fast, several people in Guymon,,..., superlative most doubtful ) noun be pleased that you care enough to ask about their life,! Spoken mostly in Europe pagmamapuri o ilang maling kaisipan Filipino / Tagalog translation and definition `` doubtful '' translation! Sa pagmamapuri o ilang maling kaisipan pilosopong Griego na si Plato ( 428-348 B.C.E they jumped to life. Ating buhay nasa kaniyang silid sa bubungan kung saan walang istorbo, binubulay,.